मुलांच्या संगोपनात आजी-आजोबांचे प्रेम अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. असे म्हणतात की मुलांना त्यांच्या सावलीत चांगले वाढवता येते आणि मुलांना त्यांच्या आजी-आजोबांचे प्रेम मिळणे खूप महत्वाचे आहे. पण प्रत्येक गोष्टीचे फायदे आणि तोटे असतात आणि या प्रेमाचेही काही तोटे असतात. आजी-आजोबांच्या सावलीत राहिल्याने मुलांचे काय नुकसान होऊ शकते हे पाहूया. येथे सांगितलेले तोटे बहुतेक त्या मुलांचे आहेत जे त्यांच्या पालकांसोबत राहत नाहीत परंतु त्यांच्या आजी-आजोबांसोबत राहतात. (फोटो सौजन्य – iStock)Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *