म. टा. प्रतिनिधी, पुणेः महापालिकेच्या जलकेंद्रांमधील विद्युत व स्थापत्यविषयक विविध कामांमुळे येत्या गुरुवारी (२२ सप्टेंबर) शहराच्या विविध भागांतील पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. यामध्ये सर्व पेठा, डेक्कन, शिवाजीनगर, सहकारनगर, कोंढव्याचा काही भाग, कळस, टिंगरेनगर, म्हस्के वस्ती आदी भागांचा समावेश आहे. या भागात शुक्रवारी उशिरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे.

गुरुवारी पर्वती व चिखली पंपिंग येथील विद्युत/पंपिंग विषयक व स्थापत्य विषयक तातडीची देखभाल दुरुस्तीची कामे असल्याने या टाक्यांवर अवलंबून असलेल्या परिसराचा पाणीपुरवठा पूर्ण दिवस बंद राहणार आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता नंदकिशोर जगताप यांनी दिली.

पाणीपुरवठा बंद असणारे भाग पुढीलप्रमाणे : पर्वती एमएलआर टाकी परिसर : गुरुवार पेठ, बुधवार पेठ, काशेवाडी, क्वार्टरगेट परिसर, गंज पेठ, भवानी पेठ, नाना पेठ, लोहियानगर, सोमवार पेठ, अरुण वैद्य स्टेडियम परिसर, घोरपडे पेठ इ.

पर्वती एचएलआर टाकी परिसर : सहकारनगर, पद्मावती, बिबवेवाडी, मुकुंदनगर काही भाग, महर्षीनगर, गंगाधाम, चिंतामणीनगर भाग-१ व २, लेकटाउन, शिवतेजनगर, अप्पर इंदिरानगर, लोअर इंदिरानगर, शेळकेवस्ती, महेश सोसायटी, बिबवेवाडी गावठाण, प्रेमनगर, आंबेडकरनगर डायस प्लॉट, ढोले मळा, सॅलिसबरी पार्क, गिरीधर भवन चौक, ठाकरे वसाहत, पर्वती गावठाण, भाग्योदयनगर, शिवनेरीनगर, मीठानगर, कुमार पृथ्वी, स. नं. ४२ कोंढवा खुर्द, साईबाबानगर, इत्यादी.

पर्वती एलएलआर टाकी परिसर : शहरातील सर्व पेठा, दत्तवाडी परिसर, राजेंद्रनगर, लोकमान्यनगर, डेक्कन परिसर, शिवाजीनगर परिसर, स्वारगेट परिसर.

चिखली पंपिंगवर अवलंबून असणारा भाग : संजय पार्क, बर्माशेल सोसायटी, पुणे विमानतळ, राजीव गांधीनगर उत्तर व दक्षिण, यमुनानगर, गणेशनगर (बोपखेल), कळस काही भाग, म्हस्के वस्ती, टिंगरेनगर गल्ली नं. १ ते ६, एकतानगर झोपडपट्टी, सिद्धेश्वर, कुमार समृद्धी, प्री पार्क सोसायटी, पराशर सोसायटी, ठुबे पठारे वस्ती, दिनकर पठारे वस्ती इत्यादी.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.