Tag: जर्मनी

खोदकाम सुरु असताना जमिनीच्या आतून विचित्र आवाज, आतील दृश्य पाहून मजुरांना धडकी भरली, अन्…

[ad_1] बर्लिन: एखाद्या इमारतीच्या उभारणीदरम्यान खोदकाम होत असते. पण, कधी कधी या खोदकामादरम्यान असं काही सापडतं सगळेच शॉक होतात. यामध्ये अनेकदा इतिहासाची साक्ष देणारे काही अवशेष असतात तर कधी खजिना…