[ad_1]

नवी दिल्ली : बरेच लोक त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेतात जसे की घर खरेदी करण्यासाठी किंवा कार घेणे, व्यवसाय सुरू करणे किंवा इतर कारणांसाठी बँका कर्ज देतात, जे ठराविक वेळेनंतर व्याजासह फेडले जाते. ईएमआय म्हणून भरलेल्या रकमेत व्याज देखील समाविष्ट असतो, पण कर्जाची परतफेड करण्यापूर्वी कर्जदाराचा मृत्यू झाला तर? यानंतर, बँक थकबाकीची रक्कम कोणाकडून वसूल करते?कर्जाची परतफेड वेळेवर न केल्यास बँकेकडून त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाते. बँका अनेक लोकांच्या संपत्तीचा ताबाही घेतात. ज्या वेळी कर्ज दिले जाते, त्या वेळी बँका काही ना काही स्वतःकडे तारण ठेवतात. जेव्हा कोणी कर्ज फेडत नाही तेव्हा बँक त्यांची मालमत्ता जप्त करते. पण कर्जदार मेल्यावर कर्जाची परतफेड कोण करणार, हे कर्जाच्या प्रकारावर अवलंबून असते. म्हणजे ते वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज किंवा कार कर्ज यावर अवलंबून असते.बँक कर्जाची वसुली कशी करतेजर एखाद्याने गृहकर्ज घेतले असेल आणि त्याची परतफेड करण्यापूर्वी त्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसांकडून थकीत कर्ज वसूल केले जाते. परंतु वारसदार देखील कर्जाची परतफेड करण्याच्या स्थितीत नसल्यास कर्ज घेताना गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेतून कर्जाची थकबाकी वसूल केली जाते. जर दोन व्यक्तींनी मिळून कर्ज घेतले असेल तर एका व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर दुसरी व्यक्ती थकबाकीची रक्कम भरणे बांधील आहे. जर एखाद्याने गृहकर्ज घेतले असेल आणि त्याची परतफेड करण्यापूर्वी त्याचा मृत्यू झाला असेल तर त्याच्या वारसांकडून थकित कर्ज वसूल केले जाते. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही वैयक्तिक कर्जासारखे इतर कोणतेही कर्ज घेतले असल्यास या प्रकरणात बँकेकडे तारण नसते. त्यामुळेच वारस किंवा कुटुंबीयांकडून थकबाकी वसूल केली जात नाही. या प्रकरणात बँका ती नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट म्हणून घोषित करतात. वाहन कर्जाच्या बाबतीत प्रथम कुटुंबातील सदस्यांशी संपर्क साधला जातो. परंतु कोणतीही थकबाकी न भरल्यास वाहन किंवा ज्या वस्तूसाठी कर्ज घेतले होते ते जप्त करून थकबाकी वसूल केली जाते.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *